Få hem dina drömmar

Covid-19 och spanska verkliga staten. Effekter på utländska köpare

Covid-19 imagen1

Coronakrisen påverkar fastighetsmarknaden och i synnerhet utlänningar som hade gjort sitt köp innan pandemin kom. De flesta av dessa köpare är nu i sina ursprungsländer och kan inte återvända till Spanien eftersom gränserna är stängda.

Många följer nyheterna och väntar på att de spanska myndigheterna ska meddela när gränserna kommer att öppnas igen, så att de kan återvända till Spanien för att slutföra sin affärstransaktion på sina bostadsköp.

 

ARBETET Tillåtet i noterna under COVID-19

Under denna alarmerande period är notarier endast skyldiga att närvara vid brådskande åtgärder som är av prioritet. Handpenningskontrakt eller köp av en bostad skulle inte förstås som "brådskande".

Dessa brådskande åtgärder inkluderar underskrifter av handlingar till exempel, människor som står inför svårigheter med att samla in hyra och behöver skydd till sitt nya hem.

Det verkar också som att vissa förfaranden löses genom digital signatur, men detta är också begränsat till spanska medborgare.

 

Några exempel på påverkade kontrakt

Inom de typer av kontrakt för köp av bostäder som har lämnats i luften kommer vi att nämna nästa...

 

NEDBETALNINGKONTRAKTER

 undertecknat mellan privata köpare och säljare. Exempelvis: den framtida köparen överför ett belopp till säljaren, vilket förbehåller sig rätten att köpa men med hänsyn till en påföljd för någon av parterna som bryter mot avtalet. 

 

Skulle dessa påföljder vara motiverade om försäljningen inte kan göras effektiv?

Enligt vissa källor inom advokatkåren, om denna period sammanfaller med larmtillståndet, måste den förlängas till slutet av nödsituationen och påföljden till en av parterna, annars kunde hävningen av avtalet inte tillämpas. Men det är väldigt viktigt att inte ta sist som allmän lag och tänka på att vi kommer att behöva utreda vart och ett av fallen för att veta vad som är tillämpligt eller inte.

 

OFF-PLAN FÖRSÄLJNINGSKONTRAKTER där köpare redan har skrivit och följer ett betalningsschema. 

Det finns några stora utvecklare som har kommit överens om att skjuta upp betalningen för de kommande månatliga avbetalningarna av deras off-plan-hem men det finns andra utvecklare som inte har gjort någon justering.

 

Skulle säljaren skyddas om han inte kan leverera huset i tid?

Enligt vissa källor inom det juridiska yrket skulle det betraktas som en oväntad omöjlighet att uppfylla kontraktet som inte kan hänföras till promotorn eller säljaren, vilket skulle möjliggöra försening av leveransen och till och med annullering av kontraktet. 

 

När skulle köparen ha rätt att återkräva de redan betalade offerten?

Det verkar som om endast under vissa omständigheter: till exempel om det finns ett datum då köparen måste lämna sitt hyreshus och leveransen av den nya bostaden är avsevärt försenad (inte en enkel försening av dagar eller en vecka), kommer detta att utgöra orsaken för upplösning med köparens rätt att återfå offerterna.

 

Vad skulle hända om byggföretaget går i konkurs?

Enligt experter minskar inte utvecklarens eller säljarens ansvar av byggföretagets ekonomiska svårigheter.  

 

Vi skulle vilja råda de tusentals utländska köpare som befinner sig i en stresssituation att inte bara vänta för att se vad som kommer att hända med deras hem utan att kontakta sina utvecklare. De nya omständigheterna kan kräva ändringar och om dessa avtal inte är möjliga är det lämpligt att kontakta professionella advokater och experter på fastigheter.

En påminnelse för att avsluta artikeln: fastigheter betraktas som en av de mindre riskfyllda platserna att investera i krisetider. Fastigheter kan alltid ge avkastning som en materiell tillgång och det finns skäl att tro att marknaden kommer att återhämta sig snabbt.

Jämför listor

Jämföra
sv_SESV